Project

Ontrafeling van de door brassinosteroïden geïnduceerde signaaltransductie aan de hand van een chemisch genetische benadering