Project

FaCT: Snelle geAutomatiseerde X-stralen CT karakterisatie

Code
F2021/IOF-Equip/021
Looptijd
01-05-2021 → 31-10-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Applied aspects of nuclear physics
    • Other earth sciences not elsewhere classified
  • Engineering and technology
    • Destructive and non-destructive testing of materials
Trefwoorden
3D data automatische karakterisatie gestandardiseerde workflow hoge doorvoer X-stralentomografie
 
Projectomschrijving

De gevraagde micro-CT scanner zal een substantiële aanvulling betekenen op de bestaande micro-CT scanners van het UGent Expertisecentrum en Core Facility voor X-stralen Tomografie (UGCT), reeds jaren beschikbaar voor interne en externe academische gebruikers alsook voor de industrie. Deze scanner is essentieel om voor het eerst op geautomatiseerde en betrouwbare wijze statistisch relevante hoeveelheden stalen te scannen en te analyseren via gestandaardiseerde protocollen. Deze zal tevens een belangrijke meerwaarde bieden om de doelstellingen binnen het gekoppelde IOF-platform rond materialen karakterisatie (MATCH) te behalen. Dit project zal micro-CT data-gedreven onderzoek en ontwikkeling mogelijk maken. Dit is een substantiële meerwaarde voor zowel de huidige als toekomstige industriële gebruikers van UGCT, alsook voor de verschillende academische partners. Met deze stap maken we UGCT klaar voor een inzet van micro-CT in onderzoek en ontwikkeling op grote schaal.