Project

Patronen en processen van diversificatie in endemische clades van zoetwatermollusken van de Oost-Afrikaanse Rift.

Code
3E017814
Looptijd
01-10-2015 → 30-06-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Geology
  • Animal biology
  • Evolutionary biology
  • Aquatic sciences, challenges and pollution
 • Agricultural and food sciences
  • Veterinary medicine
Trefwoorden
fylogenie morphologie
 
Projectomschrijving

Ik doel om moderne evolutietheorie en paleontologische perspectieven te integreren om tot een inzicht in patronen en processen van diversificatie en hoe biosfeer-geosfeer interacties soortenrijkdom beinvloeden te komen. Ik zal patronen en processen onderzoeken in een fossiele tijdsreeks van slakken van het Malawimeer. Gebruik makend van vergelijkende data zal ik nagaan hoe divergentie in trofische en reproductieve kenmerken tot niche specialisatie leidde in twee hedendaagse radiaties. Continentale data van Afrikaanse zoetwatergastropoden zullen benut worden om na te gaan hoe ecologische opportuniteiten, morfologische verscheidenheid en moleculaire diversiteit zich tot elkaar verhouden in macroevolutie.