Project

Symmetrie, reductie en stabiliteit van mechanische systemen.