Project

Steunpunt Wonen en Ruimte: Ruimte

Code
174S1007
Looptijd
01-01-2007 → 31-12-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Urban and regional design, development and planning
Trefwoorden
open ruimte verstedelijking transformaties steunpunt
 
Projectomschrijving

Het Steunpunt Ruimte en Wonen is een van de erkende Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. AMRP maakt deel uit van het onderzoeksteam Ruimte en werkt het werkpakket 3 'Ruimtelijke transformaties ten gevolge van geleidelijke verstedelijking' verder uit. Binnen dit werkpakket wordt een typologie en bijbehorende methodiek ontwikkeld om de aanwezigheid van 'stedelijke' fenomenen in de niet-kernstedelijke ruimte te bestuderen.