Project

Aanmaak van een PRRSV gevoelige cellijn voor gebruik in vaccinproductie door stabiele expressie van