Project

De rol van kwaliteit van leven bij meisjes in detentie in het verklaren van delinquentie in de ontluikende volwassenheid