Project

De haalbaarheid van een nationaal kennis-en adviescentrum inzake radicalisering in Belgie

Code
160B0110
Looptijd
01-11-2010 → 30-04-2011
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Criminology
Trefwoorden
radicalisering
 
Projectomschrijving

Professionals die geconfronteerd worden met signalen van radicalisering en polarisering moeten zo goed mogelijk worden ondersteund en geadviseerd. Een mogelijke piste hiervoor bestaat in de opstart van een kennis- en adviespunt, m.b.t. de preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering. Hiertoe is een haalbaarheidsstudie noodzakelijk, waarin onderzocht wordt welke mogelijke diensten en opdrachten verwacht worden van dit kennis- en adviespunt, alsook de voorzieningen waarover dit adviespunt zou moeten beschikken om tegemoet te komen aan de noden en wensen van de professionals in de eerste lijn. Om deze noden concreet te identificeren, zal eveneens moeten worden nagegaan wat het mogelijke doelpubliek zal kunnen zijn van een dergelijk centrum en hoe deze hiermee in contact kunnen komen.