Project

Slimme Kleding Gamification om energiegerelateerd gedrag onder adolescenten te bevorderen

Acroniem
Smartlife
Code
41T09117
Looptijd
01-01-2017 → 31-12-2018
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Other medical and health sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
adolescenten
 
Projectomschrijving

Energiegerelateerde gedragingen (lichaamsbeweging, sedentair gedrag) zijn belangrijke aanpasbare determinanten van verscheidene niet-overdraagbare gezondheidsaandoeningen, bv. diabetes type 2, overgewicht en obesitas, en houden aan tot in de volwassenheid. Het bevorderen van deze gedragingen bij jongeren kan grote gezondheids- en maatschappelijke voordelen opleveren. Vooral onder adolescenten, meisjes en mensen met een lagere sociaaleconomische status worden de aanbevolen niveaus voor deze gedragingen slechts zelden gehaald. Een interventie om energiegerelateerd gedrag bij adolescenten te bevorderen is dus aangewezen en kan ook sociale inclusie bevorderen.
Exergames, waarvoor beweging nodig is om ze te kunnen spelen, bieden een groot, maar nog onvoldoende benut potentieel om dit gedrag te bevorderen. Om dit potentieel ten volle te benutten, moeten exergames een matige tot intensieve lichaamsbeweging bevorderen, op de individuele gebruiker zijn toegesneden en aantrekkelijker zijn.

Het SmartLife-project streeft naar een dergelijke exergame.