Project

Weefsel- en celspecifieke distributie van 5-HT4 receptor splice varianten en functionele implicatie voor gastro-intestinale en cardiale effecten van 5-HT4 receptor agonisten