Project

Ondersteuning en onderzoek proefprojecten Brede School

Code
174N4509
Looptijd
01-07-2009 → 31-12-2009
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Other philosophy, ethics and religious studies not elsewhere classified
    • Other humanities and the arts
Trefwoorden
brede school
 
Projectomschrijving

doelstellingen:
- Het potentieel van het concept Brede School verkennen
- Theorie en methodiek betreffende het concept Brede School ontwikkelen
- good practices verzamelen
- proefprojecten Brede School stimuleren en begeleiden zonder evenwel in te staan voor het welslagen van individuele proefprojecten
- aanbevelingen voor het beleid formuleren
- aanbevelingen en input voor de praktijk, voor toekomstige projecten formuleren: wat werkt, waar liggen mogelijke knelpunten of valkuilen,...