Project

Openen of sluiten van de deur naar internationale justitie: Een kritische evaluatie van de huidige 'ontvankelijkheidsvoorwaarden' voor het "recht op toegang van de individuen"

Code
01D09013
Looptijd
01-10-2013 → 30-09-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
mensenrechten toegang tot internationale mensenrechtenorganen ontvankelijkheidsvoorwaarden
 
Projectomschrijving

"Openen of sluiten van de deur naar internationale justitie": Een kritische evaluatie van de huidige 'ontvankelijkheidsvoorwaarden' die het "recht op toegang van de individuen" tot regionale jurisdictionele en quasi-jurisdictionele mensenrechtenorganen in de Amerika's, Afrika en Europa beperken.Terwijl het recht om te klagen voor een internationale rechter/quasi-rechter een van de hoekstenen is van regionale mensenrechtenmechanismen, beperken ontvankelijkheidsvoorwaarden de toegang tot die toezichtorganen. Het onderzoek beoogt vanuit een rechtvergelijkende invalshoek de grenzen van de ontvankelijkheidsvoorwaarden en de daarmee gepaard gaande afbakenings- en procedureproblemen in kaart te brengen en suggesties voor een correcte en tegelijkertijd geïntegreerde benadering naar voor te schuiven.