Project

PRODEX-13 project: JWST / MIRI wetenschappelijke exploitatie - 2023

Code
12ESA4523
Looptijd
01-01-2023 → 31-12-2023
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Cosmology and extragalactic astronomy
    • Galactic astronomy
    • Infrared and optical astronomy
Trefwoorden
interstellaire astrofysica
 
Projectomschrijving

Dit project heeft als doel om baanbrekend onderzoek te verrichten in de wetenschappelijke projecten die werden toegekend aan Belgische sterrenkundigen door middel van JWST/MIRI Guaranteed Time, Early Release Science en open-time Cycle 1 en Cycle 2 projecten. In dit PRODEX project aan de Universiteit van Gent zullen we focusen op 1 van de hoofddoelen waarvoor de JWST werd gebouwd: (extra-)galactische sterrenkunde, gebruik makende van de expertise en de synergie met de partner instituten (ULiege en KULeuven). Aan de hand van MIRI waarnemingen zullen we de evolutie van stof in nabijgelegen sterrenstelsels bestuderen, alsook stof in actieve galactische kernen en in specieke omgevingen zoals de circumgalactische halo van sterrenstelsel NGC891 en in de Galactische supernova rest Cassiopeia A.