Project

Spontaniteit in de Ruimte: De (re)productie van sociale ruimte benaderd vanuit stedelijk ontwerp