Project

Wandel- en fietsvriendelijke straten: hoe begin je eraan?

Code
BOF/MVF/202109/008
Looptijd
01-12-2021 → 30-11-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Virtual reality and related simulation
 • Medical and health sciences
  • Environmental health and safety
  • Health promotion and policy
  • Preventive medicine
  • Primary health care
 • Engineering and technology
  • Structural design
  • Transport design
  • Urban and regional design
  • Urban and regional planning policy, instruments and legislation
Trefwoorden
veiligheid infrastructuur fysieke activiteit alle leeftijdsgroepen wandelen gebouwde omgeving fietsen actief transport gezondheid Fysieke omgeving zwakke weggebruikers
 
Projectomschrijving

Op vlak van actief transport is er in Europa nog veel winst te boeken aangezien 50% van alle auto- verplaatsingen korter zijn dan 5 kilometer en 40% zelfs korter dan 2,5km. Om wandelen en fietsen voor transport te bevorderen, moeten buurten wandel- en fietsvriendelijk ingericht worden. Met dit valorisatieproject willen we  onze wetenschappelijke evidentie m.b.t. wandel- en fietsvriendelijke buurten bundelen en ter beschikking stellen van lokale besturen. Het eerste doel is om toegankelijke, wetenschappelijk onderbouwde factsheets te ontwikkelen voor lokale besturen, om zo doordachte keuzes en beslissingen te faciliteren bij het (her)aanleggen van bepaalde straten of buurten. Ten tweede willen wij als onderzoeksintstelling een volwaardige partner worden binnen een bestaand succesvol netwerk zodat onderzoeksresultaten sneller doorsijpelen naar de juiste instanties en bijgevolg gemakkelijker in de praktijk kunnen geïntegreerd worden. Ten derde zullen alle betrokken partners worden samengebracht op een Trefdag om de factsheet te presenteren en samenwerking te bevorderen.