Project

Ecoclusters: bevordering van industriële symbiose

Acroniem
Ecoclusters
Code
110K7810
Looptijd
01-03-2011 → 29-02-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Strategic management
  • Engineering and technology
    • Energy generation, conversion and storage engineering not elsewehere classified
Trefwoorden
industriele symbiose
 
Projectomschrijving

Het doel van deze studie is om in eerste instantie initiatieven rond industriële symbiose te evalueren en te achterhalen welke kansen en obstakels er momenteel zijn om industriële symbiose verder uit te bouwen. We kijken hiervoor zowel naar bestaande, lopende initiatieven als naar initiatieven die op welke reden dan ook gestopt zijn. Op basis hiervan zal een kader uitgewerkt worden om de uitwisseling van reststromen binnen ecoclusters structureel te ondersteunen. Dit kader gaat dieper in op de specificaties van een databank/structuur om de vraag -en aanbodzijde in kaart te brengen, aangevuld met
aanbevelingen en randvoorwaarden die moeten toelaten om de marktwerking effectief én op een ecologisch verantwoorde manier te laten gebeuren. De conclusies zullen de aanzet vormen voor een generiek kader voor de uitwisseling van –al dan niet materiële–industriële reststromen. Binnen de studie wordt naar eveneens dieper ingegaan op de specificaties
van de databank voor de case „biomassa‟.