Project

Voedzame, veilige en duurzame zeevruchten voor consumenten van morgen

Acroniem
SEAFOODTOMORROW
Code
41G01217
Looptijd
01-11-2017 → 30-04-2021
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Sustainable fishery management
Trefwoorden
consument kwaliteit voedingswaarde visserijproducten schaaldieren duurzaamheid
Overige informatie
 
Projectomschrijving

SEAFOODTOMORROW wil commerciële oplossingen valideren en optimaliseren voor het verbeteren van de sociaaleconomische en ecologische duurzaamheid van de productie- en verwerkingsindustrie voor vis, schaal- en schelpdieren, en tegelijkertijd bijdragen aan de productkwaliteit en -veiligheid. De activiteiten zullen gericht zijn op de duurzame productie en verwerking van voedzame en veilige visproducten door de demonstratie en eerste toepassing op de markt van eco-innovatieve, duurzame oplossingen van voedselproducten en nutriënten afkomstig van zee en aquacultuur. In het voorstel zal rekening worden gehouden met de effecten van verschillende regio's en bevolkingsgroepen, en met de specifieke kenmerken van de verschillende soorten vis. De activiteiten omvatten onder meer: ​​gebruik van bijproducten van landbouwproducten en zeevruchten om duurzame voeders voor de aquacultuur te ontwikkelen, waarmee op maat gemaakte producten kunnen worden gemaakt die zijn verrijkt met specifieke essentiële voedingsstoffen voor de consument, de haalbaarheid van zoutvervangers in schaal-en schelpdieren kan worden beoordeeld, die verteerbaar, aantrekkelijk, functioneel en qua voedingswaarde worden gevalideerd aangepaste zeevruchten voor senioren en jongeren, valideren van strategieën om contaminanten uit zeevruchten te voorkomen / verwijderen, en optimaliseren van sensoren en biosensoren voor de beoordeling van de veiligheid, onder anderen. Het consortium verwacht een versterking van het bredere gebruik van eco-innovatieve oplossingen, als gevolg van een grotere gebruikersacceptatie, een betere zichtbaarheid van deze innovatieve oplossingen en het creëren van schaalbare markten, en het vergroten van de beschikbaarheid van gezondere visproducten om het voedingspatroon en de gezondheid van de consument te verbeteren. Het consortium is gebouwd op interdisciplinaire onderzoeksteams van 19 betrokken OTO's, bekend om zijn hoogwaardige technologische ontwikkeling en met sterke en samenhangende schakels verzameld in eerdere gefinancierde activiteiten (bijvoorbeeld FP7 ECsafeSEAFOOD), waarmee wordt vooruitgelopen op succesvolle resultaten. Daarnaast zullen 4 IAG's en 13 MKB's met uiteenlopende en complementaire belangen in de oplossingen onder validatie en optimalisatie ook het consortium integreren.

 
Rol van UGent
Universiteit Gent leidt werkpakket 4 rond markten, aanvaardbaarheid, duurzaamheid en demonstratie. Het hoofddoel van WP4 is het beoordelen van de interesse van de markt, de acceptatie door de consument en de impact van de oplossingen die in andere projectwerkpakketten zijn ontwikkeld op de economie en de samenleving, terwijl de technologieoverdracht ervan naar het MKB wordt gedemonstreerd en gestimuleerd, waardoor ze nieuwe zakelijke activiteiten kunnen creëren. De belangrijkste UGent-partners die betrokken zijn bij dit project zijn het Departement Landbouweconomie en Food2Know.