Project

Safecost geïntegreerd kustveiligheidsplan - Kustoverstromingsrisicoberekeningen (bijakte 8)

Code
174R91A7
Looptijd
05-01-2007 → 19-01-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Applied mathematics in specific fields
  • Geophysics
  • Physical geography and environmental geoscience
  • Other earth sciences
  • Aquatic sciences, challenges and pollution
 • Engineering and technology
  • Geomatic engineering
Trefwoorden
kustveiligheid
 
Projectomschrijving

De opdracht betreft het uitvoeren van kustoverstromingsrisicoberekeningen in het kader van het europees project SAFECOAST en in het kader van het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan. In het bijzonder wordt gevraagd modellering van het faalgedrag van zeeweringen in relatie met hydraulische modellering van een kustoverstroming en schade- en risicoberekening