Project

RECAP: Reservoir Computing voor Auditieve Patroonherkenning