Project

Smeetshof: bodemkwaliteit en afgraving als verfijning van de grensoverschrijdende visie.

Acroniem
Smeetshof
Looptijd
17-03-2014 → 05-06-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Forestry sciences
Trefwoorden
Smeetshof
 
Projectomschrijving

Smeetshof: bodemkwaliteit en afgraving als verfijning van de grensoverschrijdende visie.Dit onderzoek heeft als doelstelling een gedetailleerde studie te maken van de bodem, het

grondwater en het oppervlaktewater. De bottlenecks voor het herstel van natte natuur moeten in

kaart gebracht worden, en er moeten aanbevelingen komen voor afgravingen ter realisatie van de

beoogde natuurdoelen.