Project

Verbale perifrases in het Grieks: een typologisch en diachronisch onderzoek vanuit cognitief-linguïstisch perspectief.

Looptijd
01-10-2009 → 31-03-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Language studies
  • Linguistics
  • Literary studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
griekse taaldiachronie griekse vroeg-christelijke literatuur verbale perifrase taaltypologie cognitieve linguïstiek
 
Projectomschrijving

Dit project onderzoekt het gebruik van verbale perifrases in het postklassiek Grieks op basis van een corpus van vroeg-christelijke biografische (narratieve) tekste. Het project is ingebed in theorie die gekend is onder de verzamelnaam 'Cognitieve Linguïstiek". Volgende doelstellingen staan centraal: (1) definitie en typologie 2) beschrijving van de positie in het verbaalsysteem (3) beschrijving van het gebruik in context (pragmatiek),