Project

Een Systematische Studie naar de Samenhang tussen Psychologische Basisbehoeftenbevrediging en Slaappatroon

Looptijd
01-01-2013 → 31-12-2018
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Biological and physiological psychology
    • Developmental psychology and ageing
    • General psychology
    • Other psychology and cognitive sciences
Trefwoorden
slaappatroon psychologische basisbehoeften
 
Projectomschrijving

De mens moet voldoende en goede kwaliteit van de slaap om hun fysieke middelen (Siegel, 2005; Moorcroft, 2005) aan te vullen. Maar zoals we allemaal hebben meegemaakt, is er aanzienlijke verschillen in onze dagelijkse slaappatroon. Hierin stellen wij voor dat psychologische factoren, met name de frustratie versus bevrediging van psychologische behoeften, bijdragen aan deze variabiliteit in slaappatroon. Tot op heden zijn verschillende psychologen onafhankelijk studeerde fysieke en psychologische behoeften, maar weinig onderzoek heeft zich gericht op de wisselwerking tussen beide. Het huidige onderzoek heeft tot doel de wederzijdse betrekkingen tussen de tevredenheid bestuderen versus frustratie van psychologische behoeften voor autonomie (dat wil zeggen, het ervaren van een gevoel van vrijheid), competentie (dat wil zeggen, het ervaren van een gevoel van effectiviteit) en verwantschap (dat wil zeggen, het ervaren van interpersoonlijke nabijheid), zoals opgevat binnen Self-Determination Theory (SDT; Deci & Ryan, 2000; Vansteenkiste, Niemiec, en Soenens, 2010), en de tevredenheid van de behoefte aan lichamelijke rust. Een reeks dwarsdoorsnede, agenda en experimentele studies is voorgesteld om te onderzoeken of psychologische behoefte bevrediging is betrokken bij slaappatroon, zowel bij personen zonder gevaar en risicopersonen een slechte slaappatroon (dat wil zeggen, HIV, CFS- en slapeloosheid-patiënten en werknemers in ploegendienst). Bovendien gaan we na of ervaren stress de veronderstelde relatie tussen psychologische behoeftebevrediging en slaappatroon en of deze relaties zou zijn, respectievelijk, versterkt en verzwakt door onderdrukkende emotie regulatie en mindfulness kan verklaren. Tot slot, door te onderzoeken of veranderingen in behoeftebevrediging kan goed zijn voor verbeteringen in het slaappatroon via een cognitieve gedragstherapie programma, hopen we aan te tonen dat behoeftebevrediging is een belangrijke proces tijdens de behandeling moeten worden aangepakt.