Project

Integratie van nieuwe LED-technologie in de commerciële plantenweefselteelt

Looptijd
01-10-2008 → 30-09-2010
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
Trefwoorden
plantenweefselteelt
 
Projectomschrijving

Plantenweefselteelt heeft hoge input kosten, zoals arbeid en elektriciteit. De plantjes groeien op een voedingsmedium in bokalen, vlootjes of proefbuizen op rekken in geklimatiseerde groeikames. Op elk niveau van de rekken zijn TL-lampen gemonteerd, die naast de gewenste lichthoeveelheid ook heel wat warmte produceren. Het gebruik van de TL-lampen voor de belichting van in vitro planten en de koeling van de warmte die ze afgeven, vertegenwoordigt een blangrijke kostenpost. Light Emitting Diodes (LED's) werden meer dan 10 jaar terug voor het eerst in weefselteelt onderzoek opgenomen. Alhoewel de toenmalige LED-lampen reeds troeven hadden zoals een langere levensduur, lage warmteproductie en een andere spectrale emissie, was de lichtopbrengst te laag en de installatiekost veel te hoog voor commerciële toepassingen. Als gevolg hiervan sluimerde het onderzoek naar toepassingen in de plantenweefselteelt. De ontwikkeling van een nieuwe generatie superbright LED's met een zeer hoge lichtopbrengst, lagere installatiekosten, lager verbruik & warmteproductie en langere levensduur biedt thans nieuwe perspectieven voor diverse toepassingen in de tuinbouw.
De finale doelstellingen van het project is het versnellen van een succesvolle introductie van LED's in de Vlaamse commerciële plantenweefselteeltbedrijven. Dit is mogelijk door twee verwachtingen te toetsen. Ten eerste dat LED's energetisch efficiënter en dus op termijn economisch gunstiger zijn dan de huidige TL-lampen. Ten tweede dat met LED's de in vitro plant fysiologisch en morfologisch gestuurd kan worden. LED's zijn immers leverbaar in verschillende kleuren waardoor het mogelijk wordt om fysiologische en morfologische processen te sturen.