Project

Vaccin en diagnostica ontwikkelen tegen varkensdysenterie

Acroniem
Brachyspira 2
Code
F2015_IOF-ADVANC_159
Looptijd
01-04-2016 → 31-03-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary medicine
    • Other veterinary sciences
    • Other agricultural, veterinary and food sciences
 
Projectomschrijving

Een efficiënt vaccin zou een nuttig wapen zijn in de strijd tegen dysenterie bij varkens. Onze onderzoeksgroep heeft een avirulente stam van B. hyodysenteriae gebruikt in een in vivo vaccinatie proef. Het gebruik van deze stam als een verzwakt levend vaccin lijkt veelbelovend. Verder onderzoek zou zich in een eerste fase vooral toespitsen op het bevestigen van de werkzaamheid en veiligheid van de vaccinstam in een groot vaccinatie experiment. De vaccinstam zou getest worden in een model dat dichter bij de bedrijfssituatie aanleunt. Een ander belangrijk punt is het ontwikkelen van een diagnostische test die geïnfecteerde dieren van gevaccineerde dieren kan onderscheiden (DIVA). In een tweede fase zal de opbouw van humorale en cellulaire immuniteit bij gevaccineerde varkens onderzocht worden en zal de vaccinstam verder gekarakteriseerd worden. Een industriële partner zal in deze fase de productie van het vaccin op grote schaal en de bewaringsmogelijkheden van het vaccin optimaliseren.