Project

Beheersing van Fusarium verwelking bij banaan geïnspireerd door agroforestry

Code
3F007212
Looptijd
01-10-2012 → 30-09-2016
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal production
    • Agricultural plant production
    • Agriculture, land and farm management
    • Horticultural production
    • Other agriculture, forestry, fisheries and allied sciences
Trefwoorden
agroforestry lignine banaan Bodemweerbaarheid Fusarium oxysporum f.sp. cubense
 
Projectomschrijving

We willen onderzoeken hoe ‘Maçã’, een economisch belangrijk bananenras, kan overleven in bodems van agroforestry systemen die besmet zijn met Fusarium oxysporum f.sp. cubense (Foc). De volgende hypotheses zullen getest worden: er worden plekken van weerbare bodems tegen Foc gecreëerd; afbraak van ligninerijke gewasresten in de bodem beïnvloeden negatief de overleving van chlamydosporen; en gereduceerde abiotische stress kan resistentie tegen Foc induceren.