Project

Ab initio gebaseerde multischaal modellering van gecontroleerde radicalaire polymerisatieprocessen