Project

Ab initio gebaseerde multischaal modellering van gecontroleerde radicalaire polymerisatieprocessen

Looptijd
01-01-2013 → 31-12-2018
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Other biological sciences
    • Other natural sciences
Trefwoorden
biopolymeren multischaalmodellering
 
Projectomschrijving

Gecontroleerde radicaalpolymerisatie maakt om op maat gemaakt polymeerstructuren die toepassingen zoals gecontroleerde geneesmiddelafgifte middelen, contrastmiddelen voor MRI, componenten in elektronische inrichtingen, etc. vinden Om deze goed gedefinieerde polymeren maakt het noodzakelijk dat de reacties nauwkeurig kunnen tarieven gecontroleerd en daarom is het belangrijk om de interactie tussen de chemische reactiekinetiek en de reactor hydrodynamica begrijpen. Tot nu toe is deze interactie niet goed begrepen en daarmee de productie van deze bijzondere polymeren op technische schaal nog niet mogelijk. In dit onderzoek, ab initio gebaseerde kinetiek beschrijven polymerisatiereacties op moleculair niveau worden gecombineerd met Computational Fluid Dynamics (CFD) bij langere tijd en lengteschalen waardoor de complexe wisselwerking tussen polymerisatiekinetica en reactor hydrodynamica bestuderen. Deze eerste beginselen gebaseerde multi-scale model zal de ontwikkeling van de productie op industriële schaal processen in te schakelen voor deze high-tech polymeren.