Project

Cel-celcommunicatie tijdens maturatie en cryopreservatie van immature eicellen bij de kat en het rund