Project

windSOIL: Optimalisatie van funderingen voor offshore wind turbines door data-gedreven grond-structuur interactie modellen