Project

windSOIL: Optimalisatie van funderingen voor offshore wind turbines door data-gedreven grond-structuur interactie modellen

Acroniem
windSOIL
Code
160R08920
Looptijd
01-03-2020 → 30-11-2024
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Hydraulic structures
    • Soil mechanics
    • Wind engineering
Trefwoorden
offshore windenergie geotechniek grond-structuur interactie Coastal and Ocean Basin
 
Projectomschrijving

Dit project beoogt de 'levelized cost of electricity' te reduceren door een geoptimaliseerd funderingsontwerp met behulp van realistische grond-structuur interactie modellen. Het hoofddoel van dit project is om modellen te ontwikkelen voor monopile funderingen met grote diameter (XL > 6m).

Het effect van cyclische belastingen op grond-structuur interactie wordt eerst onderzocht door middel van grondmechanische elementtesten waarna numerieke modellen van de interactie tussen grond en structuur worden opgesteld. Monitoring data van het funderingsgedrag van windturbines in de Belgische sector wordt aangewend om deze modellen te calibreren. Daarnaast zijn ook schaalmodelproeven gepland in het Coastal & Ocean Basin om het gekoppeld geotechnisch-hydrodynamisch gedrag verder te onderzoeken.

Met een geïnstalleerde offshore windenergie capaciteit van 2.2GW en plannen voor een bijkomende zone komt dit project op het juiste moment om een industriele valorisatie te verzekeren.