Project

Expressie en glyco-engineering van lysosomale enzymen in gisten voor de behandeling van lysosomale stapelingsziekten.

Code
178WE0910
Looptijd
01-10-2009 → 26-02-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Biochemistry and metabolism not elsewhere classified
  • Medical and health sciences
    • Medical biochemistry and metabolism not elsewhere classified
    • Medical biochemistry and metabolism not elsewhere classified
    • Medical biochemistry and metabolism not elsewhere classified
Trefwoorden
glyco-engineering
 
Projectomschrijving

Dit doctoraatsproject heeft tot doel om via een combinatie van nieuwe benaderingen ten eerste de 
expressie van geglycosyleerde enzymen (glucocerebrosidase, α-galactosidase A, α-glucosidase) in 
gisten voor de behandeling van LSD te verhogen tot niveaus die voldoende zijn om tot een technisch en 
commercieel haalbaar proces te komen en ten tweede de lysosoom-specifieke aflevering ervan te 
verbeteren. In ons labo zijn reeds twee gist expressiesystemen (Pichia pastoris, Yarrowia lipolytica) 
aanwezig waarin de N-glycosylatie ge-engineerd is. Deze zijn in staat, in tegenstelling tot hun wild 
type precursoren, homogene glycoproteïnen te produceren met de humane Man8GlcNAc2 structuur als 
suikerketen.