Project

3D karakterisatie van complexe poriën-netwerken in carbonaat gesteenten gaande van sub-micron tot centimeter schaal

Code
3G024212
Looptijd
01-01-2012 → 31-12-2017
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
Trefwoorden
mineralogie 3D structuren beeld analyse
 
Projectomschrijving

Traditionele poriën klassificatie systemen in geomaterialen baseren zich vaak op subjectieve 2D beschrijvingen van 3D poriënstructuren. Recente ontwikkelingen in CT en beeld analyse laten toe om de complexe poriënnetwerken in 3D te karakteriseren van sub-micron tot centimeter schaal.De mogelijkheid om deze 3D porositeit te kwantificeren noodzaakt de formulering van een nieuw porie-klassificatie system, gebaseerd op de 3D karakterisatie van de poriën, welke gekalibreerd zullen worden door middel van standaard en meer geavanceerde petrografische analyses. Dit onderzoek zal uiteindelijk tevens leiden tot een betere porositeit –permeabiliteit correlatie. De aspecten van het kleinste representative volume zullen tevens onderzocht worden aangezien sample grootte bij CT in relatie staat tot de bekomen resolutie. Een upscaling strategie zal daarom opgesteld worden waarbij porositeitsdata bekomen bij verschillende resoluties (van micro- tot macro porositeit) en verschillende proefstuk groottes in relatie staan tot elkaar. Dit onderzoek zal uiteindelijk leiden tot het beter begrijpen van de voornaamste controlerende factoren op poriën ontwikkeling en permeabiliteit.