Project

Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting voor de toegankelijkheid van de gezondheidszorg