Project

Evaluatie van een home-based gezinsgericht interventieprotocol binnen de praktijk van de bijzondere jeugdzorg

Looptijd
15-09-2009 → 31-12-2010
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Developmental psychology and ageing
Trefwoorden
kwaliteit van de hulpverlening bijzondere jeugdzorg interventieprotocol
 
Projectomschrijving

Huidig onderzoeksproject heeft als doel te komen tot een optimalisering van de thuisbegeleidingsdiesnten door (1) het op punt stellen van een procedure die moet toelaten jongeren te screenen en gepast door te verwijzen en (2) het systematisch leren hanteren van een voldoende wetenschappelijk getoetste methodiek (het gezinsgericht werken volgens de Attachment Based Family Therapy (G. Diamond)) in een bepaalde tijdspanne.