Project

Studie van ecologische patronen en meiofauna in Cienfuegos Bay, Cuba en taxonomie van vrijlevende mariene nematode in ondiepe wateren

Code
01W01607
Looptijd
01-10-2007 → 31-12-2009
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
    • Animal biology
    • Aquatic sciences, challenges and pollution
Trefwoorden
experiment ecologie taxonomie nematoden meiofauna
 
Projectomschrijving

Meiofaunagemeenschappen van Cienfuegos Bay, Cuba zullen woren bestudeerd om ecologische patronen te bepalen en het effect van natuurlijke en antropogene factoren te bepalen gebaseerd op staalnames en veldexperimenten. De taxonomie van vrijlevende mariene nematoden van verschillende habitaten (slib, zand, vegetatie) in ondiepe waters in Cuba zal worden bestudeerd. Beschrijvingen van nieuwe taxa en realisatie van geïllustreerde polytome identificatiesleutels mogen zullen worden gerealiseerd.