Project

Hoe beïnvloedt interne MVO-communicatie het MVO-engagement van werknemers? Een onderzoek naar onderliggende mechanismen en beïnvloedende factoren

Code
11C6823N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Business management
    • Human resource management
    • Organisational management
    • Communication management
Trefwoorden
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 
Projectomschrijving

Veel organisaties hebben tegenwoordig een MVO-beleid. MVO verwijst naar de discretionaire initiatieven van een organisatie die het sociale welzijn en het milieu in stand houden en daartoe bijdragen. Organisaties slagen er echter vaak niet in hun MVO-beleid in de praktijk te brengen. Aangezien werknemers een centrale rol spelen bij de implementatie van het MVO-beleid van een organisatie, is het gebrek aan MVO-engagement van werknemers een mogelijke verklaring. Recentelijk hebben verschillende studies aangedrongen op meer onderzoek naar wat de betrokkenheid van werknemers bij MVO bevordert. Onderzoekers wijzen MVO-communicatie aan als een antecedent dat in deze context moet worden onderzocht. Dit onderzoeksproject wil ons inzicht vergroten in mechanismen en randvoorwaarden die verklaren hoe en wanneer MVO-communicatie de betrokkenheid van werknemers bij MVO beïnvloedt. Ten eerste, onderzoekt het welke inhoudelijke kenmerken in MVO-communicatie het MVO-engagement van werknemers bevorderen. Ten tweede bestudeert het of de bron van MVO-communicatie ook het MVO-engagement van werknemers kan beïnvloeden. Ten derde onderzoekt het mechanismen en randvoorwaarden die de relatie tussen MVO-communicatie en MVO-engagement van werknemers beïnvloeden. We maken gebruik van een kwantitatief onderzoeksopzet met inbegrip van een experimentele survey studie, een experimentele veldstudie, en een multi-level longitudinale studie.