Project

Het verwezenlijken van duurzame verplaatsingspatronen door het stimuleren om in stedelijke buurten te wonen met behulp mobiliteitsgerelateerde maatregelen