Project

De Rol van de IL-17 cytokine familie in de inductie van een beschermende immuniteit tegen F4+ enterotoxigene Eschericha coli (ETEC) infectie.