Project

Verfijning van een kroonbudgetmodel door analyse van nutriëntentransfers in boomkruinen op meerdere spatio-temporele schaalniveaus

Looptijd
01-01-2008 → 30-12-2013
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Atmospheric sciences
  • Physical geography and environmental geoscience
  • Plant biology
  • Atmospheric sciences, challenges and pollution
 • Agricultural and food sciences
  • Forestry sciences
Trefwoorden
nutriëntentransfer atmosferische deposities FORUG-model kroonbudgetmodel
 
Projectomschrijving

Om de totale atmosferische depositie op bosecosystemen te kwantificeren, wordt wereldwijd een zogenaamd kroonbudgetmodel toegepast dat de droge depositie en ionenuitwisselingsreacties binnen boomkruinen benadert. Het doel van dit project is om de veronderstellingen inherent aan dit model te evalueren en aan te passen voor verschillende boomsoorten, fenologische periodes, atmosferische pollutieniveaus en bodemcondities door te werken op verschillende ruimtelijke niveaus.