Project

Een proactieve beheersing van de voedselveiligheid in de voedingsindustrie (QDNA)

Looptijd
01-04-2021 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Food microbiology
    • Food sciences and (bio)technology not elsewhere classified
    • Agricultural, veterinary and food sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
voedselveiligheid kwaliteitszorg microbiologische validatie
 
Projectomschrijving

Consumenten en voedingsproducenten, zijn weer meer alert voor (microbiologische) voedselveiligheid en hygiëne van kwaliteitsvolle voedingsproducten. Dit wordt versterkt door de ontwikkelingen omtrent o.a. whole genome sequencing die de kwaliteitsborging omtrent microbiologische veiligheid voor nieuwe uitdagingen stelt. Met technologie kunnen voedingsbedrijven reeds heel wat bereiken in het garanderen van kwaliteit en voedselveiligheid. Recentelijk wordt de aandacht voor de menselijke factor in de bewaking van voedselveiligheid en het ontwikkelen (of versterken) van de voedselveiligheidscultuur in een organisatie, o.a. vanuit de Codex Alimentarius en GFSI-standaarden, naar voren geschoven om de voedselveiligheidsstatus van de voedingsindustrie drastisch, en vanuit een andere invalshoek, te verhogen.

Met Q-DNA wenst het projectconsortium de beheersing van voedselveiligheid in de Vlaamse voedingsindustrie naar een volgend niveau te tillen. Door vandaag de proactieve en preventieve benadering in voedselveiligheid centraal te plaatsen via een grondige validatie van productieapparatuur en de verankering van een voedselveiligheidscultuur in het DNA van de hele organisatie, en dus in de geesten van alle medewerkers, binnen een voedingsbedrijf (Q-DNA) zal de voedingsindustrie weer een duidelijke voorsprong nemen op de (buitenlandse) concurrentie.

Q-DNA heeft als doel om de voedselveiligheidsstatus van voedingsbedrijven significant te verhogen door in te zetten op 2 complementaire pijlers, nl. technologie en arbeidsorganisatie, en zal hiervoor state-of-the-art tools en methodes ontwikkelen die een voedingsbedrijf kan implementeren:

  • Pijler 1: procesvalidatiemethodes om te kunnen garanderen dat het werkelijke productieproces en het gebruikte productieapparaat voldoende voedselveiligheidsrisico’s reduceert en het bedrijf veilige en kwaliteitsvolle voeding produceert (process validation)
  • Pijler 2: managementtools om een positieve voedselveiligheidscultuur doorheen alle lagen en afdelingen van het bedrijf te creëren (food safety culture)