Project

Implicaties van het Ervaren van Schaarste op Consumentengedrag

Code
3E016512
Looptijd
01-10-2012 → 30-09-2016
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Marketing
Trefwoorden
rijkdommen risico schaarste
 
Projectomschrijving

De invloed van vier bronnen van schaarste (tijd, ruimte, voedsel en geld) op (1) consumentengedrag gerelateerd aan andere domeinen van schaarste, en (2) andere afhankelijke variabelen, zoals risicovol en competitief gedrag, wordt onderzocht. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen objectieve schaarste en de subjectieve ervaring van schaarste. De psychologische ervaring van schaarste kan het gedrag van consumenten veranderen.