Project

Combineren van regionale neerschalingsexpertise in Belgium II - CORDEX.be II

Acroniem
CORDEX.be II
Code
12T0122
Looptijd
01-09-2022 → 01-12-2026
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Atmospheric physics
  • Climatology
  • Meteorology
 • Engineering and technology
  • High performance computing
  • Modelling and simulation
Trefwoorden
klimaatmodelering extreme neerslag stadsklimaat klimaatadaptatie
 
Projectomschrijving

Nationale klimaatscenario's vormen de basis voor de ondersteuning van het klimaatbeleid, zowel voor mitigatiemaatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen als voor het ontwerp en de uitvoering van adaptatiemaatregelen. Een voorgaand CORDEX.be-project leverde gedetailleerde Belgische klimaatscenario's op, gebaseerd op drie regionale klimaatmodellen die door vier Belgische klimaatmodelleringsteams werden uitgevoerd. De ruimtelijk gedetailleerde modelresultaten (met een resolutie van 4 km) toonden een meer realistische weergave van de extreme klimaatgebeurtenissen. Het berekenen van klimaatscenario's met een groot ruimtelijk detail was een prioriteit in het Belgische nationale aanpassingsplan (2017-2020) en wordt voorgesteld als een actiepunt voor het volgende aanpassingsplan.

De scenario's van het CORDEX.be-project moeten worden geactualiseerd om de volgende redenen
1. de regionale klimaatmodellen worden verder ontwikkeld, waarbij nieuwe wetenschap wordt geïmplementeerd en meer gericht wordt op klimaatextremen;
2. de scenario's moeten in overeenstemming zijn met de resultaten van het 6de IPCC rapport (IPCC, 2021);
3. er is bij diverse belanghebbenden in sectoren die gevoelig zijn voor klimaatverandering (bijvoorbeeld gezondheidszorg, infrastructuur, vervoer en energie) een groeiende behoefte aan zeer gedetailleerde klimaatinformatie in ruimte en tijd en aan gegevens over extreme weersomstandigheden; en
4. het gegevensbeheer van de klimaatscenario's bij de Belgische onderzoeksgroepen rond klimaatmodellering moet beter worden gecoördineerd.

Het CORDEX.be II-project voorziet in deze behoeften en onderhoudt tegelijkertijd een nauwe dialoog met de belanghebbenden bij klimaatverandering. Er zullen een aantal impactstudies over klimaatverandering worden uitgevoerd om aan te tonen dat de klimaatscenario's aan de behoeften van de belanghebbenden beantwoorden. Dit omvat beoordelingen van klimaatrisico's op basis van kritieke indicatoren voor extreem weer. Er zullen enkele casestudies van extreme weersomstandigheden worden uitgevoerd.