Project

Studie over de toekomstige institutionele en juridische kader van de justitiële samenwerking in strafzaken binnen de EU

Code
41B08910
Looptijd
26-03-2010 → 25-09-2011
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
strafzaken in de EU
 
Projectomschrijving

Met dit project wordt een algemene controle van de instrumenten van justitiële samenwerking voor ogen had. Het mandaat geven aan dat een twee-niveau analyse vereist, elk meebrengt twee componenten. Eerst wordt een EU-niveau analyse nodig, met als gevolg enerzijds een herziening van de interne consistentie van de juridische en institutionele kader ontwikkeld met betrekking tot de justitiële samenwerking en anderzijds een overzicht van de toekomstige juridische en beleidsopties in het licht van de komende inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en de uitwerking van het programma van Stockholm. Om deze analyse, een reeks van integratie gerichte scenario's zullen worden ontwikkeld (bijvoorbeeld met inbegrip van verdere aanpassing, de oprichting van de EPPO) uit te voeren. Ten tweede wordt een MS-niveau analyse nodig, met als gevolg enerzijds een overzicht van de stand van uitvoering en aan de andere kant een compatibiliteitsprobleem herziening van wetgevende en institutionele initiatieven van de EU met de lidstaten wettelijke en institutionele kaders. Op basis van deze twee level analyse, een effectbeoordeling moet worden uitgevoerd en een reeks aanbevelingen met betrekking tot de toekomst van de justitiële samenwerking in Europa moeten worden geformuleerd.