Project

Elektrochemische immobilisatie van redoxenzymen op elektrodeoppervlakken

Code
31511208
Looptijd
01-01-2008 → 31-12-2010
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Analytical chemistry
    • Physical chemistry
Trefwoorden
enzymen elektrokatalyse bio-elektrochemie
 
Projectomschrijving

Een meer fundamenteelwetenschappelijke georiënteerde toepassing van de bioelectronica is gericht op de studie van redoxprocessen bij elektronentransferproteïnen. Bij de ontwikkeling hiervan is aandacht nodig voor de kinetica, gevoeligheid en stabiliteit. Deze aspecten kunnen gecontroleerd worden door een optimale immobilisatie van eht enzym. Het is algemeen aanvaard dat de elektrokatlytische activiteit van het enzym afhankelijk is van de oriëntatie op het elektrodemateriaal.