Project

Essays over niet-lineaire tijdreeksmodellering en financiële markten in opkomende economieën