Project

Rol van niet-coderende RNAs in de anti-inflammatoire eigenschappen van glucocorticoïden

Code
31502814
Looptijd
01-01-2014 → 30-11-2014
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Systems biology
Trefwoorden
Glucocorticoïd receptor TNF DNA
 
Projectomschrijving

Vanwege hun sterke anti-inflammatoire eigenschappen worden glucocorticoïden (GC) vaak gebruikt voor de behandeling van ontstekingsziekten en auto-immuunziekten. Ondanks het succes van GC therapie, de anti-inflammatoire mechanisme nog grotendeels onbekend, met name de relatieve rol van de GR transcriptionele acties. Bovendien miljoenen patiënten vertonen diverse bijwerkingen en / of een gebrek aan respons op GC, aangeduid als glucocorticoid resistentie. Er is een dringende behoefte aan meer effectieve GC therapie. Daarom is het onderzoek in ons lab gericht op het verkrijgen van nieuwe inzichten in de mechanismen van GC overgebrachte acties. Een deel van de anti-inflammatoire werking van GC's kan verklaard worden door de inductie van genen met sterke anti-inflammatoire effecten. Naast eiwit-coderende genen, vele niet-coderende transcripten (ncRNAs), zoals microRNA en lange niet-coderende RNA worden getranscribeerd vanaf het zoogdier genoom. Wij streven ernaar om te identificeren in dit project, dat ncRNAs tonen een andere uitdrukking van GC. Zoals we speculeren dat deze ncRNAs betrokken kan zijn bij de anti-inflammatoire werking van GC's, zullen we de bijdrage van de geselecteerde ncRNAs in de bescherming van de GC tegen TNF-geïnduceerde ontsteking te onderzoeken. Daarom zullen we overexpressie en knock-down studies uit te voeren. Tot slot zijn we het aanpakken van het probleem van de onopgeloste anti-inflammatoire werking van GC's, met de nadruk op de GC-gemedieerde transcriptie-inductie van ncRNAs. Daarom hopen we meer efficiënte GC gebaseerde therapieën vast te stellen.