Project

Intraoperative Intraperitonale Chemoperfusie om peritoneale minimale residuele ziekte te behandelen in fase III eierstokkanker : een gerandomiseerde fase II studie

Code
365U7814
Looptijd
01-10-2014 → 30-09-2019
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Nursing
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gynaecology and obstetrics
  • Morphological sciences
  • Oncology
Trefwoorden
Intraoperative Intraperitonale Chemoperfusion
 
Projectomschrijving

Eierstokkanker (ovariumcarcinoom) is een belangrijke doodsoorzaak bij de vrouw. De laatste jaren ls weinig

vooruitgang geboekt in de behandeling van gevorderde ziekte (stadium Ill). In dit stadium is de ziekte gekenmerkt

door verspreide buikvliesknobbeltjes (peritoneale metastasen). Een van de belangrijkste redenen voor deze

sombere prognose is het feit, dat na succesvolle behandeling er zeer vaak herval ter hoogte van het buikvlies

optreedt, oak al was de ziekte op zicht volledig verwijderd. Dit heeft te maken met achtergebleven,

microscopische restjes (minimale residuele ziekte, MRD) ter hoogte van het buikvlies die aanleiding geven tot

heropflakkeren van de ziekte. Het doel van dit project is een nieuwe methode te testen om MRD te behandelen.

De methode bestaat hlerin, dat onmiddellijk na chirurgisch verwijderen van alle buikvliesknobbeltjes de buik wordt

gespoeld met een chemotherapie-oplossing, metals doel microscopische restjes te doden en zo een herval te

vermijden. Door gebruik te maken van geavanceerde chemische analyse-technieken, zal warden nagegaan

hoever deze chemotherapie, die rechtstreeks in de buik wordt toegediend, in het tumorweefsel doordringt en daar

zorgt voor doden van tumorcellen. Er zal oak worden nagegaan, of het verwarmd toedienen (hyperthermie) van

de chemotherapie een voordeel biedt. Tenslotte zal warden nagegaan in hoever heropflakkeren van de ziekte in

de bulkholte kan warden vermeden door toepassen van deze buikspoeling met chemotherapie. Er zullen in totaal

ongeveer 60 vrouwen met elerstokkanker deelnemen aan de studie. Verwacht wordt, dat de resultaten van de

studie niet alleen belangrijke wetenschappelijke lnzichten zullen opleveren in verband met de werking van

chemotherapie die rechtsreeks in de buikholte wordt toegediend, maar oak op termijn kunnen leiden tot een

betere behandeling en verbeterde prognose van de ziekte.