Project

Intimiteit op Latere Leeftijd: Tegendraadse Praktijken, Ruimtes en Representaties van Vrouwen

Acroniem
LilI
Code
41L06720
Looptijd
01-05-2020 → 30-04-2026
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Principal investigator
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Feminist philosophy
 • Social sciences
  • Sexual anthropology
  • Social and cultural anthropology
  • Social gerontology and sociology of ageing
  • Cultural geography
  • Social geography
  • Gender and media
  • Media audience research
  • Media discourse reception
Trefwoorden
Gender Sexualiteit Ouder worden
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Negatieve denkbeelden en stereotypen overheersen wanneer het gaat om oudere vrouwen en seks. Er wordt algemeen vanuit gegaan dat ouder worden slecht is voor de seksuele beleving en aantrekkelijkheid van vrouwen. De wijdverspreide negatieve vooronderstellingen over ouder worden en vrouwelijke seksualiteit zijn ook voelbaar in wetenschappelijk onderzoek, waar de seksualiteit van vrouwen boven de vijftig vaak buiten beschouwing wordt gelaten of louter via een medische lens bestudeerd. Er is nood aan een alternatief model voor de heersende negatieve interpretaties van wat ouder worden betekent voor vrouwelijke seksualiteit. LiLI wil dit hiaat in het onderzoek opvullen door op zoek te gaan naar ervaringen en visies die het potentieel hebben ons op een radicaal andere manier naar vrouwelijkheid, ouder worden en seksualiteit te doen kijken. Een multidisciplinair team met expertise in antropologie, sociale geografie, cultuurwetenschappen en filosofie zal op zoek gaan naar alternatieve, ‘tegendraadse’ kennis van 50+ vrouwen uit diverse sociale posities om een radicaal nieuwe, affirmatieve theorie van de seksualiteit van 50+ vrouwen te ontwikkelen.

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Council Executive Agency (ERCEA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.