Project

Oraal toedienbare antilichamen gericht tegen gastro-intestinale doelwitten die belangrijk zijn in humane geneeskunde

Acroniem
Edible Antibodies
Looptijd
15-02-2020 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Microbiology not elsewhere classified
Trefwoorden
gastro-intestinale ziekten orale toediening Biofarmaceutica passieve immunisatie gist
 
Projectomschrijving

Wij hebben recent antilichaam-formaten ontwikkeld die efficiënt targets in het gastro-intestinaal stelsel kunnen moduleren na eenvoudige orale toediening in een voedsel-matrix. Het lab heeft eveneens schaalbare productiemethoden voor deze antistoffen ontwikkeld door gebruik te maken van secretie door gist, en sproeidroging van het fermentaat dat deze antistoffen bevat. Alle gebruikte processen zijn quasi identiek aan deze die gebruikt worden voor de productie van voedingsenzymen.

Een techtransfer traject in de veterinaire geneeskunde dat werd gebouwd op dit initieel werk is bijna klaar, met actieve venturekapitaal fundraising voor een startup bedrijf om het lead product tegen enterotoxigene E. coli in varkens te ontwikkelen en te commercialiseren.

Ondertussen ontwikkelt het lab verder dit antilichaam-platform en heeft het nieuwe IP gegenereerd in dit domein, met een techtransfer-oriëntatie gericht op toepassingen in de humane geneeskunde. De technologie is op dit moment klaar voor proof of concept werk in preklinische modellen. Daarom is de algemene doelstelling van dit IOF Advanced voorstel om (i) de IP-portfolio rond gistgesecreteerde oraal toedienbare antilichaam-formaten en de productie know-how ervan verder te ontwikkelen en te integreren en (ii) om solide ‘roof of therapeutic concept’te bekomen voor twee targets in de menselijke geneeskunde, gebruik makend van de relevante muismodellen.

De verwezenlijking van deze doelstellingen zal het readiness level van deze biofarmaceutische technologie op een punt brengen dat het ophalen van venturekapitaal mogelijk maakt voor een startup op het gebied van de humane geneeskunde. Daarbij zullen de assets van het bedrijf voldoende van risico ontdaan zijn om optimale waardecreatie voor de UGent-VIB joint venture op te leveren.