Project

Boom-en houtkwaliteitsonderzoek voor de Vlaamse Bos-Houtkolom

Looptijd
01-03-2009 → 22-06-2010
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Forestry sciences
Trefwoorden
duurzaam bosbeheer
 
Projectomschrijving

Deze overeenkomst betreft de uitvoering van een eenjarig werkprogramma dat georiënteerd wordt rond volgende prioritaire onderzoekspunten.
- In het kader van een duurzaam bosbeheer en een ecologisch verantwoorde bosuitbreiding, waarbij langere bedrijfstijden en meer loofhout centraal staan, is een technologische-economische evaluatie van het onder dit beleid geproduceerde of te produceren hout noodzakelijk.
- In het kader van de diverse veredelingsprogramma's aan het instituut voor Natuur- en Bosonderzoek wordt naar samenwerking gezocht voor een houtkwalitatieve en -technologische evaluatie van de verdelingsproducten. Maar ook in het kader van het bosecologische onderzoek en het onderzoek in verband met bosbescherming bestaat een vraag naar ondersteunend onderzoek gerelateerd met houtkwaliteit en -technologie.
- Verder is er in Vlaanderen weinig gekend wat er met het geproduceerde hout gebeurt. Het in kaart brengen van meer specifieke houtstromen dien te worden opgestart.
- Aangezien de helft van het in Vlaanderen geproduceerde loofhout bestaat uit populier is het noodzakelijk dat deze grondstof optimaal wordt benut door het ontwikkelen van toekomstgerichte houtproducten met een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde.